|

Димитар Талев: Глас народен

Најголемиот бугарски писател од Македонија Димитар Талев пишува за борбите на населението за бугарска црква во неговиот роден град Прилеп.

Димитър Талев от Прилеп, Вардарска Македония – “Глас народен”, публикувано в сборник “Сто години ново българско училище в гр. Прилеп 1843 – 1943”, Скопие, 1943 година.

Извор: Библиотека СтрумскиСлични Објави