ЈСП: ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО РАБОТНИТЕ ДЕНОВИ СО ИЗМЕНЕТ РЕДОСЛЕД, ЗА ВИКЕНДИ НЕМА ДА ФУНКЦИОНИРА

/

Ве информираме дека од утре, среда (8.04.2020 год) согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана за движење на сите граѓани од понеделник до петок од 16 до 5 часот наредниот ден, како и забраната за движење oд петок од 16 часот до 5 часот во понеделник, ќе има измени во возниот ред на јавниот превоз.

Јавниот превоз нема да функционира од петок (10.04.2020 год) од 16 часот, до понеделник (13.04.2020 год) до 5 часот.

Утре, среда (8.04.2020 год), јавниот превоз ќе функционира од 5 часот, по саботен возен ред.
Исклучок се линиите 9, 19, 20 и 23 кои ќе возат по редуциран делничен возен ред.

ПОСЛЕДНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ во СРЕДА (8.04.2020 год)

ЛИНИИ НА ЈСП СКОПЈЕ

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ

Линија 18 14.35 ч од Тр.центар 15.10 ч од Визбегово
Линија 18а 8.35 ч од Тр.центар 9.10 ч од Визбегово
Линија 118 14.05 ч од Визбегово 14.40 ч Тр.центар
Линија 31 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Тр.центар
Линија 32 14 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар
Линија 33 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Дом на печат
Линија 47 14.10 ч од Љубанци 14.20 ч од Тр.центар
Линија 51 14.15 ч од Тр.центар 14.55 ч од Студеничани
Линија 52 14.30 ч од Тр.центар 14.55 ч од Ржаничино
Линија 53 14.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од К.Бања
Линија 56 14 ч од Тр.центар 14.10 ч од Бојане
Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар
Линија 58а 13.10 ч од Св.Петка 14.10 ч од Тр.центар
Линија 58 14.20 ч од Д.дол 15 ч од Тр.центар
Линија 60 13.50 ч од Тр.центар 14.30 ч од Матка
Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.30 ч од Матка
Линија 61 13.50 ч од Побожје 14.45 ч од Тр.центар
Линија 62 13.25 ч од Огњанци 14.30 ч од Тр.центар
Линија 63 13.20 ч од Тр.центар 14.10 ч од Мралино
Линија 63а 14 ч од Тр.центар 14.50 ч од Ајватовци
Линија 164 14.30 ч од Волково 14.50 ч од Никиштани
Линија 65 13.10 ч од Раштак 14.30 ч од Тр.центар
Линија 165 15.05 ч од Брњарци 15.30 ч од Стајковци
Линија 66 12.40 ч од Тр.центар 14 ч од Бучинци
Линија 66а 12.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Дељадровци
Линија 67 13.50 ч од Тр.центар 14.50 ч од Зелениково
Линија 68 14.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Сушица
Линија 70 14.05 ч од Батинци 14.45 ч од Тр.центар
Линија 71 13.40 ч од Бањани 14.30 ч од Тр.центар
Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 14.30 ч од Тр.центар
Линија 81 14.20 ч од Тр.центар 15.05 ч од Горњани
Линија 180 6.30 ч од Драчево 7.05 ч од Цветово
Линија 163 14.25 ч од Драчево 15.10 ч од Илинден

ГРАДСКИ ЛИНИИ

Линија 2 14.40 ч од Автокоманда 14.40 ч од Сарај
Линија 2А 14.24 ч од Железара 13.35 ч од Сарај
Линија 3 14.30 ч од Панорама 14.20 ч од Сп.сала Јане Сандански
Линија 3Б 13.20 ч од Кв.пазар 14.10 ч од Панорама
Линија 4 15.05 ч од Хром 15 ч од 11 Октомври
Линија 4А 14.43 ч од Усје /
Линија 5 15.04 ч од Н.Лисиче 14.58 ч од Дексион
Линија 7 14.59 ч од Г.Лисиче 14.50 ч од Карпош 3
Линија 9 14.36 од Кл.центар 15.12 ч од Ск.север
Линија 13 14.40 ч од К.Вода 15.15 ч од Железара
Линија 15 14.22 ч од Н.Лисиче 15.06 ч од Карпош 4
Линија 15А 14.44 ч од Н.Лисиче 14 ч од Карпош 4
Линија 16 14.43 ч од Пржино 14.50 ч од Железара
Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност
Линија 19 14.36 ч од Карпош 4 15.21 ч од Ш.Оризари
Линија 21 14.50 ч од Тр.центар 14 ч од Бардовци и болница
Линија 21А 15.15 ч од Тр.центар 14.35 ч од Бардовци
Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец
Линија 22А 13.55 ч од Кл.центар 14.44 ч од Лепенец
Линија 24 15.02 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2
Линија 27 14.45 ч од Дом на печат 14.05 ч од Вардарска
Линија 28 15 ч од Тафталиџе 2 14.30 ч од Мак.село
Линија 35 14.35 ч од Н.Лисиче 13.55 ч од Ст.Север
Линија 41 15 ч од Тр.центар 15. ч од Драчево Типо
Линија 42 15.05 ч од Железара /
Линија 50 15 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар
Линија 57 15.10 ч од Радишани 14.42 ч од Козле
Линија 59 14.35 ч од К.бара 13.50 ч од Карпош
Линија 65В 15.16 ч од Тр.центар 15.08ч од Стајковци, Бр.патЛИНИИ НА ПРИВАТНИ ПРЕВОЗНИЦИ

Линија 9 15.12 ч од Кл.центар 14.54 ч од С.Север
Линија 11 14.25 ч од Тр.центар 14.25 ч од Рашче
Линија 11а 14 ч од Тр.центар 13 ч Свиларе
Линија 12 14.40 ч од Шишево 15.05 ч од Ск.саем
Линија 19 14.54 ч од Карпош 4 15.03 ч од Ш.Оризари
Линија 20 15.01 ч од Тр.центар 15.01 ч од Ш.Оризари
Линија 22 14.53 ч од Тр.центар 14.26 ч од Лепенец
Линија 23 14.48 ч од Ченто 15.10 ч од Дом на печат
Линија 45 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ченто
Линија 47а 13.30 ч од Тр.центар 14.15 ч од Љуботен
Линија 52 13.20 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино
Линија 55 14.50 ч од Арачиново 14.50 ч од Тр.центар
Линија 61 15.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје
Линија 63 14.10 ч од Тр.центар 13.20 ч од Мралино
Линија 73 14.20 ч од Усје 15 ч од Ск.саем

Од четврток (9.04.2020 год), па секој работен ден сѐ до наредните измени, јавниот превоз ќе сообраќа од 5 до 9 часот и од 13 до 16 часот.

Подетално за режимот на возниот ред во посочениот термин, корисниците на јавниот превоз ќе бидат навремено информирани преку средствата за јавно информирање, како и преку веб страницата и фејсбук страницата на ЈСП Скопје.

Новиот, изменет режим на функционирање на јавниот превоз ќе важи во наредниот период, сѐ до новите препораки на надлежните институции.

ЈСП СкопјеПретходна статија

ЧУЛЕВ ВО КУМАНОВО ИЗРАЗИ СОЧУВСТВО ЗА ПОЧИНАТИОТ ПРИПАДНИК НА МВР

Следна статија

БУГАРСКОТО МНР ОТПОВИКА КОНЗУЛ-СОБИРАЛ ТАКСА „КОРОНАВИРУС“

Најново од Вести