| |

МАКЕДОНЦИТЕ МАСОВНО ГО ПРОСЛАВУВААТ 11 ОКТОМВРИ ВО „ОКУПАТОРСКА“ БУГАРИЈА

Голем дел од наследниците на „окупираните“ во денешно време работат во „нацистичка“ Германија, но сепак за празникот сите патишта водат кај Мајчицата. Грција веќе не е во мода.Слични Објави