| |

МАКЕДОНСКИТЕ УЧЕНИЦИ ЌЕ УЧАТ ЗА АЛБАНСКАТА МУЗИКА, АЛБАНСКИТЕ ЗА МАКЕДОНСКАТА

Министерот за образование, Арбен Адеми, денеска на прес-конференција рече дека по предметот за музичко образование во 5,6,7,8 и 9 одделение ќе почне имплементација на програма која ќе промовира мултикултурализам со признавање и почитување на различностите.

Според тоа, секој ученик ќе учи за музичката култура и традиција за припадноста во заедницата и ќе имаат можност да се запознаат со културата и традицијата на сограѓаните од другите заедници. (Повеќе)Слични Објави