ОПШТИНА ДОЈРАН ЌЕ ПОБАРА ОД ВЛАДАТА ЗАБРАНА ЗА ВЛЕЗ И ПРЕСТОЈ НА НЕЈЗИНА ТЕРИТОРИЈА

Градоначалникот на општина Дојран Анго Ангов информира дека локалната власт од Владата ќе бара да се донесе одлука за забрана за престој на домашни и странски лица во општината за време на вонредната состојба.

Барањето доаѓа откако советниците заклучиле дека во општината во овој период, за време на пандемијата на ковид-19,  има лица кои веќе подолго времепрестојуваат во викендиците .

Општината веќе донесе забрана за движење по сите зелени и рекреативни зони и туристички патеки, детските игралишта и спортските терени во Дојран, а со одлука на Владата затворен е и граничниот премин Дојран.