| |

„ПОЕТОТ“ САМКА ИБРАИМОВСКИ ЌЕ БИДЕ В.Д. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР ВО „МАКЕДОНИЈА ПАТ“

„Владата на Република Северна Македонијa заклучи да му препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат” – Скопје да го избере Самка Ибраимовски за в.д. заменик директор“, стои во соопштението за 19-тата седница на Владата на Р. Македонија.Слични Објави