| |

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СТУДИСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ.

Почитувани,

Ве известуваме дека  се објавени резултатите од конкурсот  за прием на студенти на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018/2019 година за градот Скопје.
По објавување на списоците, студентите имаат право на приговор во рок од 5 дена кој се поднесува во архивата на Министерството за образование и наука – со назнака до Комисијата за студентски домови за градот Скопје.

1.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godinikoi_ke_bidat_smesteni_vo_Goce_Delcev-Skopje.pdf

1.1.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_aplicirale_vo_Goce_Delcev-Skopje_no_poradi_ogranicen_broj_na_mesta_primeni_se_vo_drugi_domovi_vo_Skopje.pdf

2.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_ke_bidat_smesteni_vo_Kuzman_Josifovski_Pitu_-_Skopje.pdf

3.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_ke_bidat_smesteni_vo_Stiv_Naumov_1_i_2_-_Skopje.pdf

4.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_ke_bidat_smesteni_vo_Stiv_Naumov_-_3-ta_zgrada-Skopje.pdf

5.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_ke_bidat_smesteni_vo_Stiv_Naumov_-novi_baraki-Skopje.pdf

5.1) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_aplicirale_vo_Stiv_naumov-novi_baraki_no_poradi_ogranicen_broj_na_mesta_primeni_se_vo_drugi_domovi_vo_Skopje.pdf

6.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_ke_bidat_smesteni_vo_DSD_Pelagonija_-_Skopje.pdf

7.) Spisok_na_primeni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_ke_bidat_smesteni_vo_DSD_Tome_Stefanovski-Senik_-_Skopje.pdf

8.) Spisok_na_odbieni_kandidati_od_povisokite_godini_koi_aplicirale_za_smestuvanje_vo_studentski_domovi_na_teritorijata_na_grad_Skopje.pdf

Слични Објави