(ВИДЕО) „БОЖЈИТЕ ОЧИ“ ВО БУГАРИЈА- ПРИРОДНО ЧУДО КОЕ ЌЕ ВЕ ОСТАВИ БЕЗ ЗДИВ

Преодна е една од најпознатите пештери во Бугарија, сместена во непосредна близина на селото Карлуково (0,5 км.), амблем на карлскиот регион Карлуково. Геолошкиот феномен се наоѓа на 250 метри надморска височина. Пештерата е лесно достапна и во текот на сите сезони од годината.

Пештерата Преодна го има најдолгиот пештерски тунел во Бугарија, со должина од 365 метри и висина од 56 метри. Поради процесите на делудација и ерозијата предизвикана од водите што избиваат на површина, се формирале „Очите на Бога“ – две огромни, скоро идентични по големина, отвори во форма на очи. Гледано и од внатрешноста и од надворешноста, се добива впечаток дека „Очите на Бога“ гледаат во посетителите.

Слични Објави