(ВИДЕО) ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ЦРКВАТА НА КОСКИТЕ

Костурницата Седлек, позната и како Црква на коските е малечка римокатоличка капела, којашто се наоѓа во Седлек близу преградието на Кутна Хора, Чешка. Се смета дека во оваа црква содржи од 40.000 до 70.000 скелети, чиишто коски се употребени за уметничко украсување на црквата. Токму поради ова самата капела е позната како Црква на коските. Костурницата е една од најпосетените туристички атракции во Чешка, која привлекува повеќе од 200.000 посетители годишно.