ВИДЕО: ОДМАЗДАТА СЕ СЕРВИРА ЛАДНА И СУРОВА…

Она мене: Немој да ги облакаш влечките на чорапи :).