ВОЗНИОТ ПАРК НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОТИВ ПОЖАРНИ СЛУЖБИ СТАР И ПО 4-5 ДЕЦЕНИИ

Последната анализа на Центарот за граѓански комуникации покажува дека дури 70 проценти од камионите што за гасење на пожари ги користат единиците во Скопје и другите градови, се произведени минатиот век. Вкупно има 220 противпожарни возила од кои 154 се произведени пред 2000 година. Просечната старост на камионите е 27 години, а најстарите два се произведени во 1966 година и се во служба во Струмица и Валандово.

Вкупно 220 возила за противпожарна заштита

(Возила за гаснење пожар, цистерни, други возила)

Произведени минатиот век: 154 возила (70%)

Просечна старост: 27 години. (Повеќе)