БРОШУРА ЗА ЦРКВИТЕ ОД IV до XIX ВЕК ВО РЕГИЈАТА – ПОДГОР ТЕТОВСКО

/

„Музејот на тетовски крај“ од Тетово, ја издаде брошурата ,,Црквите од IV до XIX век во Регијата – Подгор Тетовско …

Со брошурата, опфатени се 14 сакрални градби во Подгор, од средновековието до XIX век кога на овие простори, во време на преродбата, имало интензивна културна и градителска дејност.

Црквите во Подгор, кои се сочувани до денес, сведочат за приликите, условите и можностите во времето кога биле градени, за мајсторството на градителите и дострелот на зографите и иконопосците. Црквите во Подгор, се дел од големото културно и историско наследство на Македонија.Брошурата, чиј автор е Јадранка Тренкоска е издадена со подршка на Министерството за култура.Претходна статија

„РАЃАЊЕТО НА ФРУШКА ГОРА“ И „КАРПИ – СКРИЕНИ БОИ И ФОРМИ“ ВО ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ

Следна статија

„УКРАСИТЕ НА ВЛАШКАТА НАРОДНА НОСИЈА“ ИЗЛОЖБА ВО КУМАНОВО

Најново од Истакнато

Невладини организации на македонски Бугари од РС Македонија со осуда за срамниот говор на омраза кон Бугарите и Бугарија на фудбалскиот натпревар меѓу РС Македонија и Бугарија во Скопје

Претставници на 10 граѓански здруженија на граѓани на РС Македонија, со бугарска национална самосвест, испратија писмо