Државната организираност, духовната организираност и образовната организираност ќе зрачат низ вековоте до денес

//

Facebook статус на Димо Петкоски

Првото бугарско царство, старата Бугарија, првата национална држава во Европа е од Борис I до Самуил, од 679 до 1018. Цели триста и педесет години непрекинато бугарско државно управување на сегашните македонски територии но и пошироко на балканските територии. Ова го нема во македонските учебници.

Денешните македонски генерации го немаат сознанието за нивното народносно формирање од VII до X век, а им се предава дека се неосознаена народносна маса која во ХIХ век е подложна на пропагандите. Во тоа далечно минато од истиот тој цар, Борис I, покрстени се нашите пагански далечни предци. Тогаш е формирана Охридската архиепископија, со првиот нејзин бугарски епископ Климент.Во тоа време е изградена со царски пари на Борис “Св. Софија“ во Охрид како соборна црква на Охридската епископија на Бугарите (нејзиното полно и изворно име). Тогаш се изградени на Плаошник во Охрид објекти на Свети Климентовиот универзитет. Тоа се трите столба на древната бугарска духовност во Македонија на кои со векови јасно и го определуваат каректерот.

Државната организираност, духовната организираност и образовната организираност ќе зрачат низ вековите до денес… Ете го во една реченица изведениот и извршен државнички процес на национално вообличување и хомогенизирање на славјано болгарското население како понатамошен препознатлив општобугарски организам низ вековите.

Претходна статија

Петков во однос на РС Македонија: Работиме на конкретни чекори, кои не се поврзани со календари или очекувања

Следна статија

Македонистите од новиот македонско-бугарски клуб ги спуштија опорните точки пред медиумите

Најново од Ваш став

Денот на булките

Facebook статус на Никица Корубин Деновиве во Велика Британија се сеќаваат на жртвите од Првата светска