ФОТО: АЛИ АХМЕТИ ВО ПАРЛАМЕНТ… COLORIZED

Големо ми чудо станало, дете во мајка проплака, Лиле се со Собрание делеше, Аљи во пратенички клупи седеше…