|

(Фото) К. П. Мисирков: Во составот на Србија Македонија влезе со бугарска национална свест на поголемиот дел од нејзиното население

“Бугарска Македонија влезе после Балканската војна во составот на Србија како покорена, а не како доброволно присоединета област. Македонските Бугари ги мразеа Србите уште за време на турското ропство. Сега омразата се удвои. Во составот на Србија Македонија влезе со Бугарска национална свест на поголемиот дел од нејзиното население. Српското воспитание по училиштата ќе наидува на отпор во Бугарското семејство. Тие извршија насилно обраќање на Бугарите „во српско православие”, истерувајќи ги од Македонија Бугарските митрополити и епископи.“

Крсте Петков Мисирков (1874-1926)

ДНЕВНИК, 5. јули-30. август 1913 г.

Извор: Библиотека Струмски: БЕЛЕШКИ ЗА ДНЕВНИТЕ НАСТАНИ НА К. МИСИРКОВ

Слични Објави