ГДУ: ОПШТИНА ШТИП ДА ГО РАСКИНЕ ДОГОВОРОТ ЗА БАЗЕНОТ И ДА СИ ГО ВРАТИ НАЗАД ИЛИ СОПСТВЕНИКОТ ДА ПЛАТИ КАЗНА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ, БИДЕЈЌИ СИТЕ РОКОВИ СЕ ПРОБИЕНИ