| | | |

Историско-етничка карта на Бугарите во 1910 г.

Пишува: Драгомир Јорданов/Војна и мир

Тази книжка е едно необходимо приложение към картата „Българите през 1910 г.“. Тя има за цел да предостави на читателите полезна допълнителна информация, чрез която те да възприемат и осмислят съдържанието на картата по-добре, както и да научат важни подробности за нейното създаване. И съвсем целенасочено е написана в популярен стил.
Тя синтезира най-важното в един кратък обем, без да натоварва с излишни подробности.

Настоящата карта е историко-етническа и изобразява една съществувала в миналото реалност. Посветена е на териториалното разпространение на българите на Балканите и в съседните на тях региони към 1910 г. (в навечерието на Балканските войни).

Тя е обзорна, понеже обхваща цялото българско етническо землище и заобикалящите го български анклави, а не само отделни български земи. Поради тази причина не е едромащабна и много детайлна – тя не показва подробности, а създава у читателите една обща (цялостна) представа за разпространението на българите по онова време.

Картата синтезира информация от многобройни сериозни български и чуждестранни научни и други източници (картографски и писмени), като на базата на тях се стреми да изобрази достоверно реалността на Балканите към 1910 г. Нейните цели са само две – да даде научен принос (надграждайки над вече постигнатото от други автори) и да изиграе
просветителска роля. Тя не е пропагандна и не отправя провокационни внушения, поради което не е препоръчително да бъдат правени свръхинтерпретации на нейното съдържание, както и отделни нейни съставни елементи да бъдат коментирани извън общия контекст.

Освен това картата отразява една отминала реалност и не е правилно да бъде сравнявана със съвременното положение на Балканите.

През изминалите над 100 години на полуострова са настъпили твърде големи промени (в политическите граници, в етническия състав на населението на редица историкогеографски области и пр.), поради което едно подобно сравнение неизбежно би било спекулативно.

В България не са издавани подобни големи цветни етнически карти от близо 80 години – след 1944 г. такива карти (но малки и черно-бели) създава само специалистът по историческа география и картография проф. Петър Коледаров от БАН, които са публикувани в две етнографски книги от началото на 80-те години. Днес съществува сериозна нужда от подобна карта, понеже етническите граници на българите в Ново време все още не са картирани по един задоволителен начин. А предимството на картите е, че за разлика от стандартните писмени източници на информация (книги, списания, вестници и пр.), те лесно и бързо дават на читателите добра визуална представа за чисто териториалния аспект на определени исторически процеси, явления, държавни или други образувания и пр.

Работата над картата продължи няколко години, като през цялото време аз се стараeх тя да бъде по-точна и по-подробна от по-старите български етнически карти. Създадох я в духа и традициите на българската картография от преди 1944 г. При съставянето ѝ се стремях да избегна грешките и непълнотите, съдържащи се в по-старите наши карти, както и да приложа в максимална степен своите картографски познания и умения.
Тя е внимателно обмислена и всичко в нея е подчинено на определена логика. Положих всички усилия картата да бъде сериозна, точна и достоверна.

Целиот напис прочитајте го во www.voinaimir.infoСлични Објави