КАКО ДА ГИ ПРЕПОЗНАЕТЕ СИМПТОМИТЕ НА МОЗОЧНИОТ УДАР

  • Побарајте од повреденото лице да се насмее (тој нема да може да го стори тоа, или неговата насмевка ќе биде искривена).
  • Замолете го да каже едноставна реченица (на пример, „Денеска времето е убаво”, ќе му биде тешко да го стори тоа, или воопшто нема да може да зборува).
  • Прашајте да ги подигнете двете раце (нема да може или само делумно ќе се подигне).
  • Прашајте дали може да го видите неговиот јазик (јазикот ќе биде искривен или превртен).

Ако лицето ги има овие симптоми (или дури само еден од нив) веднаш повикајте итна помош.

Слични Објави