КАКО ДА ГИ ПРЕПОЗНАЕТЕ СИМПТОМИТЕ НА МОЗОЧНИОТ УДАР

  • Побарајте од повреденото лице да се насмее (тој нема да може да го стори тоа, или неговата насмевка ќе биде искривена).
  • Замолете го да каже едноставна реченица (на пример, „Денеска времето е убаво”, ќе му биде тешко да го стори тоа, или воопшто нема да може да зборува).
  • Прашајте да ги подигнете двете раце (нема да може или само делумно ќе се подигне).
  • Прашајте дали може да го видите неговиот јазик (јазикот ќе биде искривен или превртен).

Ако лицето ги има овие симптоми (или дури само еден од нив) веднаш повикајте итна помош.