МИЛЕВСКИ: СО СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ДО ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ

Собранието на Република Северна Македонија ја изгласа Стратегијата за регионален развој 2021-2031, долгорочен плански документ со кој се утврдуваат принципите, целите и приоритетите на регионалниот развој во државава и се дефинираат мерките, инструментите и финансиските и други средства за нивна реализација, истакна министерот за локална самоуправа Горан Милевски.

Стратегијата за регионален развој 2021-2031 е усогласена со основните стратешки цели на Регионалната политика на ЕУ, како клучна инвестициска политика за одржлив и инклузивен економски раст и има за цел намалување на економските, социјални итериторијални диспаритети помеѓу регионите на ЕУ низ поддршка за создавање работни места, конкурентност, подобрен квалитет на животот и одржлив развој.

„Овој долгорочен плански документ е важен за сите нас поточно за рамномерен и одржлив развој на целата територија на Република Северна Македонија, заснован врз моделот на полицентричен развој, подигнување на квалитетот на животот на сите граѓани, зголемување на конкурентноста на планските региони преку јакнење на нивниот иновациски капацитет, ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни потреби и поддршка на меѓуопштинската и прекуграничната соработка на единиците на локалната самоуправа во функција на поттикнување рамномерен регионален развој, рече Милевски.

Тој појасни дека Законот предвидува програмирање, партнерство, кофинансирање, транспарентност и одржливост начела преку кои концизно и јасно ќе се утврдат креирањето на локалните политики како на граѓаните, бизнис секторот и на државните и приватните институции. Само преку конкретни стратегии ние може да создаваме европски вредности во државава и затоа како Министерство за локална самоуправа со оваа Стратегија даваме придонес кон процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.При подготовка на Стратегијата за регионален развој 2020-2030 особено внимание било посветено на обезбедување кохерентност на целите, приоритетите и мерките со начелата и приоритетите на „Европскиот Зелен Договор“ и на Зелената Агенда за Западен Балкан, чија стратешка цел е да ја направи економијата на ЕУ и на Западен Балкан одржлива преку трансформација на климатските и еколошки предизвици во можности, и праведна транзиција со вклученост на сите.

Претходна статија

ОД ОСУМ ПЛАНИРАНИ ПОПИШУВАЧИ, ПРИФАТЕНИ САМО ТРИ ОД ТУРСКА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА

Следна статија

ОДБРАНАТА НА ЈАНЕВА БАРА ОД АПЕЛАЦИЈА ДА ЈА УКИНЕ ПРЕСУДАТА ЗА „РЕКЕТ“

Најново од Разно