|

Официјални документи на кралствата Италија и Албанија од пред речиси 90 години покажуваат дека во Гора, Голо Брдо, Преспа и Корча живееле Бугари

Ви прикажуваме два официјални документи на Кралство Италија од 1937 г. и на Кралство Албанија од истиот период (30-те години на минатиот век). Од двата документа станува јасно дека официјално уште пред речиси 90 години на дел од територијата на Албанија живееле Бугари.

Документот од Кралство Италија:

Документот од Кралство Албанија:

Во презентираните документи јасно се гледаат областите во Албанија во кои живееле Бугари или луѓе кои зборувале бугарски јазик.

Се поставува прашањето до сите оние кои денес тврдат дека Албанија направила „невалиден“ попис за да ѝ се „додвори“ на Бугарија , која е дел од ЕУ, кому сакале да му се додворат Кралство Италија и Кралство Албанија во 30-тите години на минатиот век? На поразената во Првата светска војна Бугарија ли?Слични Објави