ОТВОРЕНА ДОНАТОРСКА СМЕТКА ЗА ДОИЗГРАДБА НА СОБОРНИОТ ХРАМ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО ДЕЛЧЕВО- ФАСАДАТА НА ХРАМОТ Е ДОНАЦИЈА ОД ФОНДАЦИЈАТА НА МИЛЕН ВРАБЕВСКИ

Општина Делчево отвори сметкa на која ќе можат да се уплаќаат донации за доизградба на соборниот храм „Св.Кирил и Методиј“ во Делчево. Донации можат да уплаќаат и правни и физички лица.

Фирмите, односно приватните компании,средствата можат да ги уплаќаат на сметката:

7200140320785И0
приходна шифра:744111
програма: 00

Додека физичките лица на следната сметка:

7200140320785И0
приходна шифра: 744211
програма:00

Доизградбата на соборниот храм „Св.Кирил и Методиј“ е во завршна фаза. Изградена е фасадата на црквата со поддршка од донаторот Милен Врабевски и Фондацијата „Бугарска памет“. Исто така, поставени се влезните врати од фирмата ДООЕЛ „АЛДАРИВ“ од Пехчево.