|

Таравари именуваше нови медицински директори во неколку клиники

Министерот за здравство д-р Арбен Таравари именуваше нови в.д. медицински директори.

Следните јавни здравствени установи добија нови медицински директори:

Универзитетска клиника за уво нос и грло – д-р Игор Камшикоски
Универзитетска клиника за дерматологија – д-р Катерина Дамевска
Универзитетски институт за радиологија – д-р Соња Николова
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – д-р Ирена Алексиоска-Папастиев
Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања – д-р Танер Хасан
Универзитетска клиника за психијатрија – д-р Славица Арсова-Хаџиангелковска
Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – д-р Мери Трајковска
Универзитетска клиника за нефрологија – д-р Никола Ѓоргиевски
Универзитетска клиника за ревматологија – д-р Емилија Сандевска
Универзитетска клиника за физикална медицина и рехабилитација – д-р Злате Мехмедовиќ
Универзитетска клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – д-р Небојша Настов
Општа болница „Д-р Ферид Мурад” Гостивар – д-р Арѓент Муча

Слични Објави