|

(Видео) При нашинците во Кукска Гора

Помеѓу планините Шар, Кораб и Коритник се наоѓа историско-географскиот регион Гора, чие население се нарекува себе си „нашинци“ „Бугари“… Денес североисточната државна граница на Албанија ја дели Гора на два дела на исток т.нар. Призренска Гора во Косово, која опфаќа 19 села, а на запад Кукска Гора во Албанија, која ги опфаќа уште 9 села лоцирани југоисточно од општинскиот центар – градот Кукс.

Екипа на Радио Бугарија го посети селото Црналево во Гора. За да стигнеме таму, се упативме југоисточно од Кукус, град со близу 17.000 жители. Секој што ја посетил Албанија со автомобил знае за квалитетот на изградбата на патиштата. Но, да се дојде до Црналево не беше лесно – патот таму не е асфалтиран. Всушност, тоа е тесен и опасен планински пат до кој може да се пристапи само со џип или друго теренско возило.

Херои на нашето видео се учителите од село Црналево – Миријан Даути и Алекс Лукови, заменик-градоначалникот на општина Кукс Агрон Нурединаj и Баба Кадире, која го чува споменот на времето кога била донесена за невеста во с. Црналево, пред повеќе од 50 години, да се омажи за Осман…

Жителите на Горанските села се муслимани. Според различни извори, нивната исламизација се случила меѓу 16 и 19 век, а до почетокот на 19 век тајно ги извршувале православните обреди, со надеж дека ќе се вратат во христијанството (А. Селишчев, 1929, „Полог и его болгарское население. Славянское население в Албании“). 

Денеска Горанците го чуваат архаичниот бугарски јазик и, како што самите велат, дома зборуваме „нашински“, а на училиште учиме албански.Слични Објави