Бугарите од РСМ преку Уставен суд ќе се борат против дискриминаторските закони на нивна штета

//

Здружението за македонско-бугарско пријателство од град Скопје денеска поднесе претставка до Уставниот суд на Република Северна Македонија со барање за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации, објавен на 8 ноември 2022 година, како неуставен, јавува БГНЕС .

Според здружението, законот е во спротивност со чл. 8, точка 1, ст. 3 и чл. 20, чл. 51, чл. 52 и член 54 од Уставот на Република Северна Македонија.

Според чл. 1 од новодонесениот закон, се забранува основање и регистрирање организации доколку името, скратеното име, програмата, целите, активностите и дејствијата се насочени кон насилно менување на уставниот поредок во Република Северна Македонија, поттикнување и повикување на воена агресија и поттикнување на национална, расна, верска или друг вид нетолеранција, омраза, геноцид, екстремизам, изразена поддршка и одобрување на фашизмот, нацизмот, националсоцијализмот и Третиот рајх, преземаат дејствија поврзани со тероризам или се против Уставот и законите на земјата, како и доколку вршат активности со кои се повредуваат правата и слободите на другите граѓани.

Според чл. 2 од законот, здруженијата и организациите не смеат да носат имиња на лица поврзани со расна, верска, национална, етничка или друг вид нетрпеливост, омраза, геноцид, пропагирање и поддршка на фашизмот и нацизмот.

Според подносителот на претставката, овие измени имаат ретроактивно дејство и создаваат правна несигурност, што е во спротивност со уставното начело на правото и забраната за ретроактивно дејство на законите.

Со овој закон се ограничува правото на здружување на граѓаните, кое е загарантирано со Уставот, што значи дека тоа не им користи на граѓаните.

На 2 ноември 2022 година, Собранието на Република Македонија ги усвои измените во Законот за здруженија и фондации, кои всушност се насочени против создавањето бугарски клубови во земјата, потсетува БГНЕС.

Со законските измени здруженијата добија рок од три месеци од стапувањето во сила на измените да ги усогласат своето име, симболика, програма, статути и цели во согласност со одредбите на овој закон.

Забраните се директно насочени кон бугарските клубови отворени на почетокот на годинава во Битола и Охрид, кои ги носат имињата на лидерот на ВМРО Ванчо Михајлов и на бугарскиот цар Борис III.

Претходна статија

Извештај на ХКЧП: Корупцијата во Идризово царува, а затворениците живеат во супстандардни услови во мувла и влага

Следна статија

ЕУ ќе ја развива Преспа со 18 милиони евра

Најново од Вести