СТОП ЗА КИЧ ПАТРИОТИЗМОТ

Се наближува 2-ри август во Македонија, и оваа година ќе се изнагледаме кич патриотизам во Крушево. Голема фама претставува пристигнувањето на коњаниците

Повеќе