ДАЛИ НЕШТАТА НАВИСТИНА СЕ МЕНУВААТ?

Забава Истакнато Магазин

Сликата од левата страна е масло на платно од крајот на 19 век. Сликата од десно е фотографија што го здрапчила истиот момент скоро два века потоа. Споредете и размислете: дели нештата навистина се менуваат?

Точно, технологијата можеби брза напред како луда во непознатото, но она што се нарекува човечка душа се чини дека се врти во круг, се раѓа одново, се повторува со векови на едното исто место и го создава „духот на градот“.