| |

(Фото) Расписка на Пере Тошев, Христо Матов и Иван Хаџи Николов за пари што ги добиле од Бугарското дипломатско агентство во Цариград, наменети за затворените Бугари во Подрум кале

„Подпишаните потврдуваме, дека ја добивме сумата петстотини тринаесет лева и педесет стотинки (513,50) зл. преку Бугарското Дипломатско Агентство во Цариград, како помош од Македоно-Одринските студенти при Вишето училиште во Софија, за раздавање помеѓу нашите другари Бугари политички затворници во Подрум кале.

Бодрум-Кале, 6 јуни 1902 г. П. Тошев, Х. Матов, Ив. Х. Николов“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Слични Објави