| |

Народните будители против народните блудители

Пишува: Аргир од Б’лгарско Блаца

На 1-ви ноември въ Р. България и всякъде по света където има местни български общности, се чества денят на ‘Народните Будители’. Така, и ние Македонските Българи честваме денят на ‘Народните Будители’, въ Р. С. Македония чиято територия обхваща вардарската част от географската област Македония, която е татковина и за Българи, повече от 14 века! Яз съм един от жителите на Р. С. Македония, който съхранява и тачи своите български корени. От време на време пиша кратки текстове които изразяват моето мнение по въпроси дето засягат интересите на Македонските Българи въ Р. С. Македония, Българите въ Р. България и даже по широко! Текстовете ги пиша на официалният език според конституцията на Р. С. Македония, но този път, на денят на ‘Народните Будители’ искам да пиша на официалният български език!

Денят на ‘Народните Будители’ за първи път е отпразнуван въ Пловдив през 1909 г. Дотогава, на тази дата се е празнувал денят на Св. Преподобни Иван Рилски Чудотворец, по стар стил. Във освободена от Османско владичество България всеки човек, от представителите на елита, до обикновените хора, съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверинитет. През 1922 г. народното събрание на Царство България, обявява този ден за празник на всички ‘заслужили българи’ както са се изразявали тогава. Денят на ‘Народните Будители’ възниква във трудното време на душевна разруха след първата световна война, чиято край означава ‘национална катастрофа’ особено за Македонските Българи, които падат под робството на сръбските и гръцките окупатори във вардарската и егейската част от географска Македония. Също така, падат под робство и Добруджанските Българи заедно със Българите от Беломорска Тракия и Западните Покрайнини. За българското общество възрожденският идеал е рухнал, за мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. Във такъв момент, Българите се вглеждат във делата на онези, които въ трудно време съ мощта на своята мисъл, са връщали равновесието и духовната стабилност на народа. На този ден, България и Българите отдават своето признание на дейността на безброй ‘Народни Будители’, които създадоха Българското Възраждане.

След окупацията на Царство България от СССР и комунистическия преврат, от 1945 г. празникът е отменен и след дълго прекъсване, със закона за допълнение на кодекса на труда, приет от 36. народно събрание, на 28и октомври 1992 г. се възобновява неговата традиция. За съжаление, след края на втората световна война, когато Българите във вардарската и егейската част от географска Македония отново изгубиха свободата си, през следващите десетилетия, този светъл празник не се честваше официално във тези земи. Особено във вардарската част от Македония, която насила стана федерална единица на комунистическа Югославия, във тая уж ‘свободна’ Македония, вместо да се честват ‘Народните Будители’, почнаха свободно да действат всякакви ‘Блудители’! Те, даже известен период действаха свободно и във пиринската част от географска Македония, и то със ‘позволение’ от тогавашните ‘заблудени’ власти въ София!

Яз няма да ги изброявам имената на тези ‘Блудители’, защото не заслужават да бъдат споменати, особено във деня на нашият светъл празник. Целта на тези ‘Блудители’ беше, да изтрият езика, културата, традициите и духовно-църковната памет на нашия народ. И след 32 години от своята независимост, във днешната Р. С. Македония все още действат съвременните ‘Блудители’ и мнозина от тях са симпатизанти на все по агресивната ‘ турбо-сърбо-фолк’ проектът, т.н. ‘Отворен Балкан’! Съвременните ‘Блудители’ които въвличат народа във неморалност и лъжеучения, носят тежък товар на грях, заради всичко което са направили във последните 80 години, и все още правят! Крайно време е, за да се спасим от тези ‘Блудители’! Ние се нуждаем от истинските ‘Народни Будители’, онези от нашата обща история, но и от нови съвременни които ще бъдат добре дойдени. На края на този текст, искам да цитирам едно стихотворение на един от множеството ‘Народни Будители’, Стефан Стамболов. Написаното от Стефан Стамболов е актуално и полезно, и в днешно време, въ Р. България, и въ Р. С. Македония!

Бащин съвет

Денят не убивай,

денят не губи,

синко, прилежавай,

труди се, учи!

        Времето е злато,

        времето й пари,

        но то й крилато,

        добре го пази.

Празно не минувай

ни час, нито ден.

Без работа минат,

е загубен ден.

        Работи, труди се,

        трудът е имот,

        слабите подкрепяй

        с помощ, със съвет.

Общото обичай,

то е твой живот,

добре ще преминеш

сред добър народ.

        Дор народа й болен

        как ще бъдеш здрав?

        Сред народ поробен

        кажи — кой е прав?

Общото обичай,

общото пази,

от него очаквй

чест и добрини.

        Общо не изядай,

        чуждо не граби.

        Общият изедник

        чакат го злини.

Да не мъчш, биеш

нокого в тоз свят,

брата си кат биеш,

то себе си биеш.

        Утре ще по-силен

        да смане и теб —

        правото да пазиш

        на всеки човек.

Хората са равни,

всякога помни —

те трябва да имат

равни правдини.

        Тъй ме татко учи,

        кат бях още млад.

        И аз го послушах —

        не станах богат.

Всичкото си дадох

за общо добро,

жертвувах, помагах,

дор имах със що.

        Борих се със злото,

        падах и ставах,

        и от нищо мене

        не беше ме страх.

Сега съм останал

сетен сиромах.

Ази, братя, дадох

всичко, що имах.

        Смейте се над мене,

        бягайте от мен,

        като че съм чумав,

        бесен и без ум.

Но ще дойде скоро

праведния час,

че тогаз ще видим

кой е прав от нас.

        Ще да видим ние

        сред тоя народ

        кой е бил от назе

        човек, а не скот.

Стефан Стамболов

Слични Објави