|

(Видео) Страница Плиска: Проф. д-р Ванче Стојчев за Христо Матов

Проф. д-р Ванче Стојчев (1951-2009) професор на Воената академија на АРМ, поранешен директор и основач на Воениот музеј на Македонија пред новинарот Васко Ефтов тврди дека Христо Матов ја споделувал идејата за автономија на Македонија во рамките на Отоманската империја со цел после таа автономија да се приклучи кон Бугарија.

Слични Објави