Во Косово функционерите со повисоки плати, студентите со пониски стипендии

Во одлуката донесена од Управниот одбор на Универзитетот стои дека висината на стипендијата за академската 2017/2018 година ќе изнесува 500 евра, а се доделува врз основа на постигнатиот успех во академската 2016/2017 година… (Прочитајте го целиот напис овде)