Архитект Димитрова: Го оживуваме делото на Брациговските мајстори

/

На 29-ти ноември во Софија, Центар Гранд Милениум, Сала Шекспир, ќе се одржи Меѓународен форум „Историја и иднина – недвижно културно наследство и енергетска ефикасност“. Настанот е организиран од Амбасадата на Италија во Бугарија, ИЧЕ – Агенција Софија, Конфиндустрија Бугарија (Здружение на италијанското претприемништво во Бугарија), агенција CasaClima, Комора на архитектите во Бугарија, Регионална асоцијација Област Софија и комора на градежниците во Бугарија, во партнерство со Националното здружение на општините во Република Бугарија. Toј е посветен на зачувување на недвижното културно наследство и ставање во нова, модерна рамка на енергетска ефикасност. Специјално за настанот од Италија ќе пристигнат специјалисти кои ќе го споделат своето долгогодишно искуство во областа на реновирање на историски градби, зголемување на нивната енергетска ефикасност и сертифицирање.

На отворањето на настанот ќе учествуваат Џузепина Ѕара, амбасадор на Италија во Софија, Кјара Петро, ​​директор на ИТА – Агенција во Софија, арх. Петар Петров, директор на Националниот институт за недвижно културно наследство, арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична општина, Роберто Санторели, претседател на Конфиндустрија Бугарија, арх. Владимир Милков, претседател на Комора на архитектите во Бугарија и Валентин Николов, извршен директор на Комора на градежниците во Бугарија.

  • Градежното техничко училиште го претвораме во иновативен образовен центар за архитектурно градежна реставрација, вели арх.Десислава Димитрова во специјално интервју за весникот СТАНДАРТ

– Арх. Димитрова, може ли да ни раскажете малку повеќе за темата на претстојната меѓународна конференција – енергетската ефикасност на историските градби?

– Нашите историски градби треба да бидат зачувани преку долгорочно планирање за нивното функционирање во иднината.

Желбата на организаторите на оваа конференција е да се нагласи важноста од приоритетно и специјализирано планирање и имплементација на историските градби при спроведување на стратегијата за поддршка на обновувањето на националниот градежен фонд. Висок е процентот на училишни, болнички, музејски и административни згради, државен и општински имот со статус на недвижна културна вредност. Токму кон овие згради треба да се насочи финансирањето и да се разработат посебни стандарди во проектирањето и изведба, бидејќи не им е потребна само поправка и подобрување на енергетските карактеристики, туку и исклучителен квалитет, прецизност и контрола во нивното спроведување. Недвижното културно наследство е нашето најрепрезентативно лице пред светот и тоа целосно зависи од нас.

– Какво е италијанското искуство во ревитализација на недвижното културно наследство и примената на методите за енергетска ефикасност?

– Долгогодишно, систематски планирано и беспрекорно функционирање со исклучително високо ниво на квалитет е италијанското искуство во оваа сфера. Првата улога секогаш е на државно ниво – приоритетите, барањата, но и стимулирањето се основа за успех. Специјално составени единици, квалификуван кадар, обуки и сертификати се вистинската формула за успех.

– Има ли специјалисти за енергетска ефикасност на историските градби во Бугарија, како и за проектирање на градби со „никакво влијание“?

– Во Бугарија има експерти за енергетска ефикасност, но тие не се тесно поврзани со сферата на културното наследство. Нема специјализирани курсеви за енергетска ефикасност кај градбите што претставуваат споменици на културата, а има итна потреба од такви. Токму затоа за размена на искуства и заедничко организирање на такви курсеви идната година се обраќаме кон италијанската агенција CasaClima која има над дваесет годишно искуство. За мал дел од своето искуство ќе зборуваат и во рамки на претстојната конференција на 29-ти.

– Регионалната асоцијација Област Софија со Комора на архитектите во Бугарија и Комора на градежници во Бугарија заедно со општина Брацигово втора година по ред организираат форум посветен на архитектурното културно наследство „Брацигово – камениот тек на времето“. Зошто го избравте Брацигово?

– Нашиот избор се заснова на оживување на старите традиции токму таму каде што постоеле со векови. Брациговската архитектурно-градежна школа е една од најстарите и најзначајните за Бугарија уште од епохата на ренесансата. Нејзините мајстори создале некои од најзначајните објекти кај нас – цркви, училишта, станбени згради, мостови. Таа традиција е пренесувана на поколенијата во градот и до денес. Градежното техничко училиште во градот долги години било едно од највисоко оценетите образовни институции, но демографскиот колапс на регионот и низа други фактори доведоа до негово затворање во 2016-та година. Моделот за стабилен развој на градот и управување со културно-историското наследство, кој беше претставен од мене, арх. Георги Цапков и арх. Младен Китов во рамките на првиот форум во градот во 2021-та година, како клучна улога го вклучува преосмислувањето на таа напуштена образовна база во иновативен образовен центар за архитектурно градежна реставрација. Во него ќе се одржуваат специјализирани курсеви со различно времетраење и сертифицирање, ќе се спроведува практична обука на работилници и на вистински објекти раководени од професионалци од земјата и странство. За реализација на оваа идеја добивме поддршка од Министерството за култура и општина Брацигово, што е од национално значење и ќе даде огромен придонес бидејќи недостатокот на специјализиран кадар во оваа област е очигледен. За мене е важно за време на обуките главниот акцент да биде ставен на тимската работа помеѓу архитекти, инженери, градежници и реставратори, бидејќи максималните резултати може да се постигнат само со добра синхронизација и со јасно утврдени стандарди и принципи. Обединувањето на Коморите во оваа идеја е клучно, како и улогата на надлежните министерства, без чија поддршка не би можеле да ги постигнеме целите за заштита на нашето недвижно културно наследство.

– Какви се резултатите од проектот?

– Две изданија на Форумот „БРАЦИГОВО – Камениот тек на времето“ веќе се успешно спроведени со предавања и практични обуки, дебати на две национални тркалезни маси во рамки на настанот, поддршка, разбирање, создавање на мрежа од истомисленици. Во моментов сме во процес на детална изработка на задачата за реализација на овој образовен центар и реконструкција на објектот. За таа цел имаме потреба и од странско искуство. Овој градежен процес ќе трае од 3 до 5 години, но тоа нема да го спречи организирањето на обуки во градот и пред завршувањето на овој голем проект.

– Во Бугарија сѐ уште не се работи доволно на новиот голем проект на ЕУ Нов европски Баухаус, со кој културно-историското наследство се вградува во новата умна, зелена и енергетски ефикасна урбана средина. Каде е улогата на архитектите во него?

– Улогата на архитектите може да се спореди со улогата на диригентот во еден оркестар, но таа е незамислива без професионализам и синхроничност меѓу сите изведувачи. Архитектите се тие кои треба да ја водат тимската работа. Без обединување, јасни идеи и конкретни цели не можеме да очекуваме добри резултати. Честопати се обидуваме да стигнеме до идеи потценувајќи го својот потенцијал и идентитет кои можат да станат уникатни и водечки. Создавањето на Образовниот центар за архитектурно-градежна реставрација во Брацигово е во контекстот и целите на Новиот европски Баухаус, но низ призмата на нашата Ренесанса.Претходна статија

Бугарија и Србија се наоѓаат во две различни геополитички пространства

Следна статија

Неколку прашања со познат одговор

Најново од Интервју