GIF: КАКО ПОЛИТИЧАРИТЕ ВЕЌЕ 28 Г. ГИ ЧУВААТ СВОИТЕ ПРИВИЛЕГИИ ОД ОБИЧНИОТ НАРОД

Ти си обичен смртник… Неее ти не смееш да „пробаш од мрсничкото“, тоа е за нив, избраните од лидерот. Без разлика на бојата на партиската книшка.

Слични Објави