ОД ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА СМИРУВААТ: ПЕЧКАТА ЗА СОГОРУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД НЕ ЗАГАДУВА

//

Државниот инспекторат за животна средина ја смирува јавноста дека печката за согорување на медицински отпад во скопската депонија „Дрисла“ не го загадува воздухот.

Од Инспекторатот велат дека на 31 мај и 20 јуни акредитирана лабораторија извршила мерење, а резултатите добиени на 6 јуни и 4 јули покажале дека количествата испуштени јаглероден моноксид (СО), јаглероден двооксид (СО2), азотни оксиди (NOx), сулфурен двооксид (SO2) и прашина не ги надминуваат просечните вредности.

Претходна статија

ЕУРОСТАТ КОНЕЧНО ПРЕБРОЈА КОЛКУ СМЕ

Следна статија

МЛАДИОТ ПИЈАНИСТ АРДА МУСТАФАОГЛУ ПОВТОРНО СО ПРВА НАГРАДА

Најново од Вести