Како какви да се попишат Бугарите во РС Македонија, ако нема разлика меѓу Македонците и Бугарите?

//

Гледам дека почнале дискусии за тоа, како да се попишат Бугарите во Северна Македонија, бидејќи немало разлика меѓу Македонците и Бугарите! Се

Повеќе

Југословенскиот ФАП и бугарските пожарникари

//

Пишува: Добре Митрев, претседател на Здружението за Македонско-бугарско пријателство-Скопје (МБП-Скопје) Гледајќи го видеото и фотографиите со стариот противпожарен автомобил ФАП (Фабрика на

Повеќе